A köztársaság megteremtése Magyarországon

1918.  november 12. – Osztrák Köztársaság kikiáltása november 13. – IV. Károly lemond, mint magyar király november 16. – Magyar Köztársaság kikiáltása (Nagy György a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője kiáltotta ki) cél: dem. reformok, választójog kiszélesítése, állampolgári szabadságjogok biztosítása É – Pozsonyig törtek előre a csehek K – Gyulafehérváron kimondják Erdély és Románia egyesülését D […]
2015. június 16. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom

Második vh. mérlege –     800 e halott; 8800-900 e hadifogságban –     nemzeti vagyon 40%-a elpusztul –     gyárak 90%-a megrongálódik –     összes híd használhatatlanná válik –     vasúthálózat 40%-a elpusztul –     Jóvátétel: 300 millió dollár Politikai helyzet –     régi politikai struktúra és apparátus szétesik; megszállt területeken Vörös Hadsereg a Magyar Kommunista Pártot támogatja 1. Függetlenségi Front –     […]
2015. június 15. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Újraélesztés

Elsődlegesen az élet funkciókat ellenőrizzük: lélegzik-e, van-e vérkeringése? A sérültet hanyatt fektetjük, a légutakat szabaddá tesszük. A mellkas elülső felületén és a nyakon oldjuk a ruházatot. A légzést akkor tekintjük kielégítőnek, ha ütemesen emelkedik és süllyed a mellkas, ill. a hasfal.Ha a mozgás jól látható, a légzés kielégítő. A légzés vizsgálata közben a vérkeringést a […]
Újraélesztés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 15. | Filed under Munkavédelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése –     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek 2. Politikai bűnösök felelősségre vonása –     népbíróságokon történik –     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése (Imrédy Béla, Bárdossy László, Sztójay Döme, Jány Gusztáv, Szálasi Ferenc) 3. Rendőrség és hadsereg szervezése –     No ellen hadseregszervezés ® Sztálin döntése nyomán nem […]
Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 14. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése

1. Szalámitaktika –     lényege: demokratikus pártok újabb és újabb csoportjait az MKP kiszorítja a hatalomból –     1946.: demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tv. segítségével MKP a vezetése alat álló rendőrség segítségével politikai ellenfeleit eltávolíthatja a közéletből 2. Baloldali Blokk –     MKP, SZDP, NPP, FKGP tömörítése –     Sulyok Dezső + 20 kisgazda képviselő pártból […]
Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 14. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása

1. Párturalom mechanizmusa –     belpolitikai események nem a formálissá vált államhatalmi szervekben, hanem a párton belül zajlanak ® 1948-1990.: pártállam –     párton belül fő hatalom: Központi Vezetőség –     tényleges irányítás: Honvédelmi Bizottság ® Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, ;Farkas Mihály –     óriási Rákosi-kultusz –     diktatúrát Moszkvából irányítják; szovjet erővel tartják fenn 2. Nagy Imre első miniszterelnöksége […]
Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 13. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány

1. Bev. –     Gömbös meghal ® min. eln.: Darányi Kálmán –     programja: alkotmányos rend helyreállítása ® vissza akar térni bethleni alapokhoz, de nem fordul élesen szembe Gömbös „politikai végrendeletével” sem –     Fenntartja titkos választójog ígéretét, de kormányzói jogkört és a felsőház szerepét akarja megnövelni –     elhatárolja magát volt min. eln. szélsőséges híveitől 2. MOVE-puccskísérlet –     […]
Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 13. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány

1. Bev. –     1938. máj.: Imrédy Béla kormányalakítása –     Imrédy: angolbarát pénzügyi-gazdasági szakember –     várják tőle: németektől távolodó külpolitika; régóta esedékes reformok megvalósítása 2. Zsidótv –     min. eln-váltás idején: 1. zsidótv tervezete parlamentben ® szakít állampolgári egyenlőség elvével. Lényege: legtöbb értelmiségi pályán zsidók aránya nem haladhatja meg 20%-ot (Zsidó: izraelita vallásúak – lakosság 5%-a) –     […]
Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 12. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Tudnivalók a 2010. május-júniusi fizika érettségiről

3.) Fizika 3.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei 3.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga méréseivel kapcsolatos tudnivalók vizsgázóknak és tanároknak 3.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga mérései 3.4. Az OH Regionális Igazgatóságai által szervezett fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei A vizsgatárggyal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: Toth.Andrea@oh.gov.hu
Tudnivalók a 2010. május-júniusi fizika érettségiről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 12. | Filed under Érettségi 2010
Tags:

Ellenforradalmi Kormányok

Peidl Gyula kormánya 1919. augusztus 1-6. Szociáldemokratákból és a szakszervezetek képviselőiből áll. Az Antant nem ismerte el. Augusztus 4. – a románok bevonulnak Budapestre. Az ország keleti részén bevezették a román közigezgatást, kirabolták az országot, ezért augusztus 6 – án a Peidl Kormány lemondott. Friedrich István kormánya 1919. augusztus-novemberig Jobboldali kormány, de az Antant ezt […]
Ellenforradalmi Kormányok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 11. | Filed under Történelem érettségi tételek

Rákóczi, az államszervező

A török kiűzése után (1686, Buda) az ország irányítása a Habsburgok kezébe került. A volt Hódoltsági területen az Újszerzeményi Bizottság (1688) döntött a birtokviszonyokról. Aki nem tudta hitelesen igazolni birtoklását, elutasították. Ha megkapta a birtokot, fizetnie kellett érte. A végvárak katonáit elbocsátották a várakat felrobbantották. Megszüntették a hajdúk kiváltságait is. Erdély ügyeiről Bécsben, az erdélyi […]
Rákóczi, az államszervező bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 11. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Emelt szint – Nyelvtan: 19. A társalgási és a hivatalos stílusréteg jellemzőinek összevetése

19. nyelvtan tétel: A társalgási és a hivatalos stílusréteg jellemzőinek összevetése Stílusrétegek: o jellegzetes kifejezésmódok o különböző nyelvváltozatokra épülnek o eszköztáruk különböző o a nyelvváltozatok kötődnek: társadalmi rétegekhez, helyszínekhez, érintkezési módokhoz o stílusrétegek: -társalgási -publicisztikai -tudományos és szakmai -szépirodalmi -hivatalos -közéleti stílus Hivatalos stílus o szűkebb értelmezésben: csak a közéleti írásbeliségre terjed ki o tágabb […]
Emelt szint – Nyelvtan: 19. A társalgási és a hivatalos stílusréteg jellemzőinek összevetése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 10. | Filed under Nyelvtan érettségi tételek
Tags:

Erdély 1657-1690 között

II. Rákóczi György (1648-60 Erdély fejedelme) lengyel hadjárata előtt, 1657. januárjában Barcsay Ákosra, Rhédey Ferencre és Serédy Istvánra bízta Erdély vezetését. Nem vette tudomásul, hogy a Porta visszarendelte a seregeit, mivel nem voltak friss hívei a Köprülü – reformokról. Lengyel hadjárata kudarcot vallott, serege Kemény János vezetésével tatár fogságba került, ő maga pedig hazavágtatott. A […]
Erdély 1657-1690 között bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 10. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Mi jellemző a gyomor felépítésére és működésére?

A gyomor a bélcsatorna legtágabb része. Izmos falát belülről nyálkahártya fedi, gyomormirigyekkel. Ezek által termelt a gyomornedv. Alkotói a sósav és pepszin, (fehérje bontó enzim). Elkezdődik a fehérjék emésztése. A táplálék és a gyomornedv keveredését a gyomor erőteljes perisztoltikus mozgása segíti elő.
Mi jellemző a gyomor felépítésére és működésére? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 9. | Filed under Biológia érettségi tételek
Tags:

Európa Zrínyije

Az 1640-es évektől a fiatal magyar főurak – Batthyány Ádám, Esterházy László, Pongrách Ádám, Zrínyi Miklós – legfőbb találkozóhelye Pálffy Pál gróf udvara lett, ahol  a „köz jó és a haza” érdekében széles látókörű, belső reformokkal tűzdelt politikát alakítottak ki. Pálffy Pált az országgyűlés 1649-ben nádorrá választotta. Politikájának köszönhetően a királyi országrész érdekei nem süllyedtek […]
Európa Zrínyije bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 9. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:
\